ОБЩИ УСЛОВИЯ

Здравейте,
Тук ще може да се запознаете с общите условия на Електронният ни магазин.
Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия по Закона за електронната търговия, между доставчика на услуги „Ту Бърдис” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, жк.Тракия, бл.28, вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203737360, телефон 0886135791, e-mail: [email protected], наричано по-нататък за краткост „Доставчик” от една страна и Получателят на услуги (наричан „Потребител”), от друга страна.
Услугите се предоставят чрез домейн – www.2birdies.com, собственост на „Ту Бърдис” ЕООД и е създаден от WebImpressions
С цел закупуването на продукти от нашият магазин Вие като потребител подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. 2Birdies гарантира на своите потребители неприкосновеност и конфиденциалност на предоставената информация и лични данни. Ние съхраняваме тези данни само във фирмената ни база и изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.
С приемането на настоящите Общи условия, Вие като потребител давате безсрочното си, изрично и безусловно съгласие, че предоставените от вас данни да бъдат събирани, съхранявани, и използвани от Доставчика за изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки от нашият електронен магазин.
НИЕ от своя страна се задължаваме да не разкриваме никакви данни за Вас като потребител на трети лица. Вие имате право на достъп до собствените си Лични данни, които сте въвели и да извършване поправка в предоставените от вас данни.

СТОКИ И ЦЕНИ
Електронният магазин има насоченост за продажба на картички, постери, чаши, домашен декор, аксесоари от текстил и др. продукти създадени от 2Birdies или други автори.
Всички цени посочени в този сайт са в български лева с включено ДДС и не включват цена за доставка, освен когато има определена кампания или условие за това! Цената за доставка се прибавя към цената на поръката при нейното финализиране.
Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите и 2Birdies запазват правото си да правят промени на дизайна, характеристиките или цената на продуктите, които предлагат без предварително да уведомява своите потребители, както и да коригират сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, непълно описание на продукти, разлики в цветовата визуализация на продуктите, поради различни технически параметри на използваните монитори, за което ние не носим отговорност.
Ние държим предлаганите от нас продукти да отговарят напълно на изображенията показани в електронният ни магазин, но поради спецификата на някои продукти и начина на изработка, някои от тях могат да имат разлика от показаните снимки в електронният ни магазин.
Вие като потребител заплащате стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи ние се задължаваме да ви уведомим като потребител на предоставения от вас телефонен номер или електронен адрес за контакт.

НАЧИНИ ПЛАЩАНЕ
Вие като потребител може да заплати цената на поръчаната от вас стока по един от следните начини:

– Всяка доставка на територията на Република България се заплаща при доставка с наложен платеж.
По този начин вие като Потребител се задължавате да заплатите стоката в момента на доставката на куриера, извършващ доставката заедно с цената за доставка на стоката. Вие предавате на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя, който служи за разписка. С подписа си вие овластявате куриера да предаде от ваше име и за негова сметка сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

– Ако искате да изпратите подарък или да поръчате стоки, с място на доставка извън територията на Република България може да се свържете с нас тук (връзка към контакти) или на имейл [email protected] . В такъв случай вие ще имате възможност да направите предварително плащане чрез PayPall или Банков превод.

ДОСТАВКА

Стоките, поръчани от нашият електронен магазин, за които не е посочен различен срок на доставка, се доставят в между 2-5 работни дни за територията на Република България.

Поръчки, които са на територията на Европейския съюз до 10 работни дни.

Срокът на доставка на поръчки извън територията на Европейския съюз се уточняват допълнително с Вас като Потребител.
Срокът за доставка започва да тече от изпращане на потвърждение за приета поръчка, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка или има някаква друга причина. При всички случаи, Вие като Потребител ще бъдете информиран и ние се ангажираме да поискаме вашето съгласие, когато се налага срока да е по-дълъг от обявеното.
2Birdies не носи отговорност за неточно или забавено изпълнение на поръчка, когато това се дължи на забава по вина на куриера или посочени от вас като Потребител неверен или непълен адрес, лице за контакти или телефонен номер, както и при други, независещи от нас обстоятелства.
Молим ви при извършване на доставката да прегледате внимателно стоката, която получавате. При констатиране на липси или явни недостатъци – повреди или други щети, подпишете протокол за щети в присъствието на куриера и ни уведомете на посоченият в Контакти телефонен номер.
При приемане на пратката от ваша страна без забележки, последващи рекламации за липси или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.
Вие като Потребител имате право да откажете приемането на доставката ако сумата, която трябва да заплатите на куриера не съответства на дължимата. В този случай ви молим да се свържете с нас и да ни уведомите на посоченият в Контакти телефонен номер.
Ако доставените ви стоки явно не съответстват на заявените от Вас при покупка и това може да се установи при преглед на доставените стоки, Вие като Потребител имате право да поискате доставената ви стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 работни дни, като ни уведомите на телефона за контакт, на посоченият в Контакти телефонен номер.
Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Вие имате право да се откажете от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочвате причина, без да дължите обезщетение или неустойка и без да заплащате, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от вас като потребител или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас или когато сте поръчали много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
Съгласно чл. 47 ал. 1 т. 9 и чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, ние като доставчик заявяваме, че разходите за връщане на стоките следва да се заплащат от Вас като потребителя.
При отказ от ваша страна за получаване на стоката, извън описаните случаи, отказът се счита за неоснователен и Вие дължите заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, когато потребителя не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Доставчика се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

ПРАВО НА ОТКАЗ
Вие като потребител може да предявите право на отказ в рамките на 14 дни по смисъла на т.36-38 от настоящите Общи условия, във връзка с чл. 50 – 56 от ЗЗП.
Правото ви на отказ от стока не се отнасят за стоки, изработени по ваша поръчка или съобразно вашите индивидуални изисквания.
– Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 календарни дни, считано от датата, на която Вие или Ваш упълномощен представител сте получили продукта.
– За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за желанието си да се откажете от закупената стока, както и да ни предоставите Вашето име, адрес, телефонен номер.
По Ваш избор можете да ни уведомите за желанието си да се откажете от договора чрез:
– Чрез попълване и подаване на формуляр за отказ в писмена форма и да го изпратите заедно с получената стока на следния адрес: гр.Пловдив 4023, жк.Тракия, бл.28, вх.Б
– Или можете да попълните електронно формуляр за отказ в свободен текст и да го приложите по електронен път до адрес: [email protected] Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Ние имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
–––––––––––––––––––
Примерен Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние: (съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2и 4 от ЗЗП).
До„Ту Бърдис” ЕООД,
гр. Пловдив, жк.Тракия бл.28 вх.Б
телефон: 0886135791
[email protected]

С настоящия формуляр ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:
1.
2.
3.
4.

Поръчано на:
Получено на:

Име на потребителя:

Подпис на потребителя:
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата:
Може да попълнете и да ни изпратете този формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора!
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
За избягване на всякакво съмнение, за да се уважи правото на отказ, необходимо е, наред с останалите законови изисквания за правото на отказ, да са налице кумулативно и следните изисквания:
• върху стоката не трябва да има каквито и да били следи от употребата й по предназначение;
• стоката трябва да бъде в търговски вид, който позволява стоката да бъде предложена за повторна продажба без да се налага предлагането й на по-ниска цена в сравнение с първоначалната й продажба;
• когато е приложимо, потребителят е длъжен да върне с продукта в оригиналната, изцяло запазена опаковка;

Търговска гаранция

Търговската гаранция на всеки продукт е 2 години, считано от датата на закупуване и при спазване на препоръките за употреба и грижа за продуктите.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
б) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
в) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно – независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

РЕКЛАМАЦИИ
Рекламациите се предявяват пред Доставчика или пред упълномощено от него лице.
Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:
– на адреса по търговска регистрация на дружеството;
– по електронен път – на адрес: [email protected]

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на сума и адрес за контакти.
При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
– касова бележка, фактура или стокова разписка;
– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Доставчика. Доставчика уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

ЗАКЛЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

– В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Доставчика има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
– Въпроси, запитвания и консултации, могат да бъдат извършвани по електронен път, чрез отправяне на запитване на адрес [email protected] или чрез телефонно обаждане на телефонен номер 0886135791, в работни дни, между 9.00 и 17.00 часа.
– Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчика не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
– Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.2birdies.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
– Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (поставяне на отметка) „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.
– Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и действащите нормативни актове в Република България.
– Настоящите Общи условия са изготвени и приети на български език .

FAQ / ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Мога ли да изпратя подарък?
Разбира се!
Можете да поръчате от нашите продукти и ние да ги изпратим като подарък или да надпишем картичка от ваше име.
В този случаи трябва да заплатите предварително стойността на поръчката и разходите за доставката.
Моля, свържете се с нас на eмейл: [email protected] или на телефон 0886135791, за да уточним детайлите.

Мога ли да поръчам индивидуален дизайн?
Да, може.
Можете да поръчате индивидуален дизайн от нашите продукти.
Моля, свържете се с нас на eмейл: [email protected] или на телефон 0886135791, за да уточним детайлите и да ви предложим ценова оферата.

Колко време отнема изработката на индивидуален дизайн?
Това е много индивидуално и зависи от сложността на пожелания дизайн.
Не се колебайте да се свържете с нас, за да можем да ви дадем и срок за изработка.

Мога ли да поръчам изработка на сватбени покани или покани за други събития?
Да, може. Изработваме индивидуален дизайн на покани за различни поводи.
Не се колебайте да се свържете с нас, да изпратите запитване и да споделите вашите идеи и желания.

Как става доставката?
Доставките се осъществяват от куриер до адреса, който сте посочили в заявката, в часовете между 9:00 и 17 ч. Отнема между 2 и 5 работни дни, в зависимост от населеното място и графика на обслужване на куриерската фирма. Стойността на доставката не е включена в цената на продуктите, заплаща се отделно и е за сметка на клиента.
За поръчки над 50 лв. доставяме безплатно на територията на страната.

Изпращате ли в чужбина?
Да.
Изпращаме чрез Български пощи, с препоръка и номер за проследяване.
За допълнителна информация по отношение на цена и срок на доставката можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.
Ще бъде необходимо да заплатите поръчката предварително, по банков път.

Какви варианти за плащане предлагате?
Предлагаме два начина за плащане:
С наложен платеж при доставката – стойността на поръчаните от вас артикули, заедно с разходите за доставката предавате на куриера, в момента на получаване на поръчката.
По банков път – плаща се предварително, преди изпращане на пратката. Ако желаете да изберете този начин, моля отбележете го в раздел БЕЛЕЖКИ при завършване на вашата поръчка. След това ние ще ви изпратим фактура с данни за банков превод.

Мога ли да върна или заменя продукт?
Ако по някаква причина не сте удовлетворени от получения продукт, имате право да го върнете и/или замените в рамките на 14 дни от неговото получаване. Не се колебайте да се свържете с нас, за да получите съдействие по тези въпроси.

Продукта трябва да бъде в оригиналната си опаковка, да не е употребяван и цялостта и качеството – както на продукта, така и на опаковката, да не бъдат нарушени.

Ние ще възстановим стойността му, включително разходите за доставката. За Ваша сметка ще бъдат единствено разходите по връщането.
Изключения от това правило са продуктите, които не са налични, а се изработват и доставят по Ваша поръчка и са съобразени с Ваши индивидуални изисквания.

В този случай не можете да се възползвате от правото на отказ, връщане или замяна!